Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural

Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural

MADDE 8 (1) Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından  Alıntıdır.