İliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları

İliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları

MADDE 7 (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgeleri; UKOME ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, bu Yönetmeliğin getirdiği sorumluluk, yükümlülük ve yetki belgesi alma zorunluluğu dikkate alınarak seyahatin başladığı ve seyahatin bittiği il valiliklerindeki merkezin/komisyonun uygun kararlarına istinaden düzenlenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından  Alıntıdır.